Orvar's Rush Vine

Thank Orvar It'S Friday.

lex sarah

För att garantera efterlevnaden av god praxis inom vården behöver sjukvårdspersonal i ledande ställning årligen uppdateras i vad lagen säger. Lagen inom detta område kallas lex sarah, och är uppkallad efter undersköterskan Sarah Wägnert, som föregick med gott exempel genom att rapportera missförhållanden på arbetsplatsen där hon jobbade. Lex Sarah betyder Sarahs lag och det är latin. Det uppdagas många missförhållanden inom vården idag och det behövs regelbundna uppdateringar bland personal så alla vet vad som gäller och lättare kan följa regelverket.